فورواردری دریائی

فورواردری دریائی و حمل و نقل دریائی یکی از سریعترین راههای حمل کالا در جهان است. شرکت حمل و نقل بین المللی نیل آسا کالای شما را در سریع ترین زمان ممکن مطابق با قوانین فورواردری دریائی انجام می دهد. مجموعه نیل آسا با 27 سال سابقه درخشان در زمینه حمل و نقل بین المللی، حمل و نقل کالای شما را  در تمامی  بنادر ایران یا بنادر سایر کشورها بارگیری و  در مقصد طبق قوانین بین المللی فورواردری دریائی تحویل می دهد.وظیفه نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل بین المللی در بخش فورواردری دریائی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد که این نهاد علاوه بر این، اداره امور ساحلی، تدوین آئین نامه ها و مقررات حمل و نقل دریائی داخلی و خارجی، اعطای گواهینامه های مهارتی به ملوان و خدمه را انجام می دهد. درسطح بین المللی سازمان دریانوردیIMO عهده دار نظارت بر عملکرد شرکت های حمل  نقل بین المللی ، و خدمات فورواردری دریائی و تدوین مقررات در سطح بین الملل،می باشد که ازسازمانهای تابعه سازمان ملل متحد به شمار می آید. فورواردری دریائی را تحت نظر کارشناسان مجرب بازرگانی با شرکت حمل و نقل بین المللی نیل آسا تجربه کنید.