فورواردری زمینی

این نوع فورواردری شامل (فورواردری ریلی و فورواردری جاده ای) می شود.شرکت حمل و نقل بین المللی نیل آسا، از زمان بارگیری تا ترخیص کالا در کشور مقصد باشما همراه خواهد بود. کارشناسان بازرگانی و مشاوران خبره این مجموعه به دلیل آشنایی با قوانین بین المللی و آشنایی باانواع فورواردری می توانند بهترین مشاور و همراه شما در هر سه روش فورواردری باشند. انتخاب هر یک از این روشها (فورواردری زمینی- فورواردری هوائی- فورواردری دریائی) با توجه به مرسوله وکالای شما دارا ی مزایا و معایب خاص خود می باشد. که تشخیص و انتخاب آن تنها با مشورت و صلاحدید کارشناسان و مشاوران خبره امکان پذیر است. ما در تمامی مراحل شامل کليه تشريفات گمرکي، اخذ مجوز، صدور بارنامه و راه نامه و ترخیص کالا، با شما هستیم،با ما همراه باشید.